Vi arbetar för hållbar utveckling
28. april 2022

”Beslutet att göra en första CSR rapport för vår verksamhet togs för att vi de facto vill göra verklig skillnad i vårt hållbarhetsarbete och utmana oss själva. Vidare så vill vi vara i absolut framkant i vår bransch när det kommer till lösningar som är hållbara.”

Berättar VD´n Marcus Nydén och fortsätter:

”Vi har under en längre tid och process arbetat med FN´s världsmål för en hållbar utveckling. Vår CSR-rapport tar sitt avstamp från just dessa världsmål. Målen är bra att arbeta utifrån som verksamhet, de ger bra ramar och språk att förhålla sig till.”