Tydlig kommunikation och samarbete
14. september 2023

Tydlig kommunikation
Kommunicera er design tydligt till samtliga berörda parter. Använd skisser, ritningar, prototyper och dokumentation för att förmedla era idéer på ett sätt som är begripligt för alla inblandade – projektledare, designer och tillverkare.

Samarbete
Ett nära samarbete mellan olika team och experter är avgörande. Projektledare och tillverkare kan komma med värdefulla insikter om hur design kan optimeras för produktion och positionering.

Vårt projektverktyg, Brandtool, fungerar som en kommunikationsplattform där samtliga involverade parter kan kommunicera. Alla kan följa designprocessen, godkänna eller lämna feedback direkt i plattformen. Smart och effektivt.