Stämmer strategin med verkligheten?
7. september 2022

Vi upplever att många företag har sin strategi på plats för sin kommunikation och varumärke. Däremot saknas ofta verktyg och tänk för hur man säkerställer att teorin stämmer överens med verkligheten. 

Frågeställningarna kan då bli:

  • Syns vårt varumärke eller budskap på rätt sätt på våra kontor i Sverige eller globalt?
  • Har alla våra butiker rätt budskap uppe nu när vi gjort förändringar?
  • Är vår fordonspark uppdaterad med rätt budskap och visuell identitet?
  • Hur ser våra konferensrum och/eller receptionsdiskar ut i nuläget och/eller behöver vi göra något?

Med rätt arbetssätt kan man skapa sig en överblick av sin nuvarande situation och sina varumärkestillgångar.   

Nonbye har utvecklat en effektiv process som med digitala verktyg hjälper er att få total kontroll över ert varumärke och hur det syns. Allt sker i en digital miljö med en dynamisk, sömlös rapportering i realtid 24/7. Oavsett om ni står inför en förändring eller brottas med att bibehålla nivån på befintliga varumärkestillgångar, så hjälper processen er att bygga kunskap och erfarenhet som är ytterst värdefull för att långsiktigt och effektivt kommunicera ert varumärke och er visuella identitet.