Skyltmanual som skapar tydlig visuell identitet
22. september 2021

Bygghemma tar hjälp av Nonbye tidigt i processen, redan när skyltning till nya butiker ska planeras. Ett av det senaste projekten som genomförts är Bygghemmas butik i Sollentuna. Den generellt utvecklade skyltmanualen ger en tydlig linje att rätta sig efter, både för utvändig och invändig skyltning.

”Vi har arbetat tillsammans med kundens etableringsansvariga och butikschefen i Sollentuna gällande skyltningen till butiken. Det är viktigt att ta höjd för de lokala förutsättningarna och hur dessa bäst kan optimeras, även när det kommer till produktion och montage,” berättar Projektledare Ola Lindbäck, Nonbye.