Världens största internationella nätverk av brandingexperter

Nonbye är partner i Glimma, världens största nätverk för implementering av varumärken. Genom våra partners i Glimma har vi ännu större kapacitet att genomföra globala lanseringar av er nya visuella identitet. Det gör samtidigt att ni kan vara säkra på att kvaliteten är i topp på alla nivåer.

Samarbetet fördelas på fem kontinenter och har över 1 350 experter hos 400 partners. Alla partners är speciellt utvalda för att ingå i nätverket.

Åtta av dem är guldpartner som var och en ansvarar för en region. Nonbye ansvarar för den nordiska regionen.

Bästa praxis globalt

Med global central projektledning, internationellt nätverk och gemensamma riktlinjer över hela världen säkerställer vi bästa praxis globalt till stort värde för er som kund.

Genom Glimma arbetar vi också i regionala team med lokalkännedom om både språket och kulturen i samma tidszoner.

Glimma Nordic

”Jag upplever en fantastisk matchning med oss i fråga om de tjänster och kompetenser som Glimma erbjuder med ett globalt perspektiv. De är precis lika de vi i dag erbjuder och levererar på ett nordiskt plan – det passar faktiskt perfekt, då flera av våra kunder blir mer och mer globala.”

Fullt projektansvar för uppbyggnaden av fönster i 35 länder för Jack & Jones

Nonbye har haft det fulla projektansvaret för uppbyggnaden av över 550 fönster till lanseringen av höstkollektionen i 428 Jack & Jones-butiker. Uppdraget har säkert letts i mål som ett projekt i Glimma-regi.

Den implementerade nya designen på butiksfönstren har utgjort grunden för Jack & Jones kommunikationsplattform under en längre period.

Caseansvarig

 

 

Tobias Bohlin

Experter på implementering av varumärken globalt 

Låt oss hjälpa er skapa slagkraftiga visuella uttryck – även utanför landets gränser.
Vi har tillsatt flera interna resurser med internationell erfarenhet för arbetet med kunder i Glimma-regi.

Vill ni veta mer om möjligheterna, kontakta oss då redan i dag för ett möte utan förpliktelser.

Ska vi kontakta dig och ditt företag?