På roadtrip med Bolist
7. september 2023

Nonbyes utrullning av BOLIST-kedjans nya starka varumärkesidentitet fortsätter. Närmare 100 surveyer är nu genomförda från Skivarp i söder till Jokkmokk i norr, där Nonbye levererar allt ifrån pyloner till hyllkantsetiketter. Projektchef Sthlm, Birgitta Åbom, har själv deltagit i surveyarbetet och besökt ett flertal lokala byggvaruhus.

”Att få träffa byggvaruhandlarna runt om i Sverige tillsammans med teamet från BOLIST/Mestergruppen har varit oerhört värdefullt, både för projektet och för mig själv som yrkesperson. Besöken har bidragit till en gemensam förståelse för uppdraget och behovet. För min egen del så har jag fått lära känna kunden närmare och fått möjlighet att se fina platser i vårt avlånga land. Och dessutom fått en häftig keps! Resan tog mig till många olika platser, mitt i stan eller landsbygd, och alla platser ser helt olika ut avseende fasad, omgivning, äldre branding osv.”

Surveyerna matas in digitalt och all data registreras i vårt projektverktyg Brandtool, en för kunden helt transparent samlingsplats där information och kommunikation som rör projektet delas mellan parterna.

”Genom Brandtool får kunden en tydlig och överskådlig bild över projektets status, framsteg och resultat för varje anläggning. Kunden kan enkelt dela feedback och bidra med information. Det skapar trygghet och engagemang som behövs för projektets framgång.”