Överraskande design som håller i praktiken
27. juli 2021
Roland Welander inleder alltid arbetet med ett nytt uppdrag med noggrann research för att förstå kundens verksamhetsområde, visuella identitet och vad kunden vill ge för intryck och har behov av. Efter det är han inte rädd för att tänka utanför boxen och presentera dels en förväntad lösning, men ofta också en alternativ lösning som skiljer sig från mängden och som överraskar och inspirerar kunden. Det sker alltid med mycket kreativitet och respekt för syftet med lösningen.