Överblicka dina varumärkestillgångar
23. februari 2022

Varumärkestillgångar kan definieras, som de ytor man använder för att identifiera ett företag. Det handlar om gestaltning på butikers fasader och skyltfönster, konferensrum på kontor och fordon som levererar varor. Att vara konsekvent med logotype, payoff-texter, symboler, färger och teckensnitt är grundläggande.

När man står inför en omprofilering eller en uppdatering av sitt varumärke och koncept inser de flesta att det är viktigt att skaffa sig en överblick av varumärkestillgångarna, även om det kan vara svårt att genomföra i praktiken. Något många glömmer är att vi befinner oss i en miljö, som är i ständig förändring och att det därför finns ett kontinuerligt behov av att uppdatera aktuell status på varumärkestillgångarna. Väder och vind nöter på profilering, inredning flyttas, butiker expanderar, fordon tillkommer och tyvärr förekommer även klotter och annan skadegörelse.

”Vi möter många företag, som återkommande brottas med att löpande överblicka sina varumärkestillgångar”, säger Tobias Bohlin försäljningschef på Nonbye.

Nonbye har utvecklat en effektiv process, som med digitala verktyg hjälper dig att få total kontroll över varumärkestillgångarna. Allt sker i en digital miljö med en dynamisk sömlös rapportering i realtid 24/7. Oavsett om du står inför en förändring eller brottas med att bibehålla nivån på befintliga varumärkestillgångar, så hjälper processen dig att bygga kunskap och erfarenhet, som är ytterst värdefull för att långsiktigt och effektivt kommunicera ditt varumärke och din visuella identitet.

Vill du veta mer om hur det fungerar kontakta oss här.