Omfattande planering bakom montage av pyloner hos City 2
9. juni 2022

I början av 2022 monterades två pyloner på 16 och en på 12 meter hos köpcentret City 2 i Taastrup, Danmark.
Alla pyloner är trekantiga vilket skapar god synlighet från 3 sidor. Samtidigt ger det god plats för flera LEDskyltar för profilering av centrets butiker.

När det ska monteras tre såpass höga pyloner krävs det ett stort förarbete.

”Planeringen startar flera månader före pylonerna blir monterade.”, berättar projektledare Jan Gress.  ”För det första måste vi säkra att det finns ett kommunalt godkännande för utförandet och att designen godkänns i relation till lokala planer m.m. Vidare går vi igång med att beräkna hur fundamenten ska konstrueras för att kunna hålla pylonerna på plats. Efter det arbetar vi på den slutliga designen, planlägger produktion och hur pylonerna ska transporteras fram till kund. Det ska också bokas en stor kran för att hissa dem på plats.”

De tre pylonerna kräver ett solitt fundament. Inledningsvis ska det tas jordprover som medkalkyleras i beräkningarna av fundamentets storlek.
Det ska undersökas om det eventuellt ligger elkablar eller andra rör där pylonerna ska stå. Vidare ska det grävas ut för montering av ett stort stålfundament, i detta fall ett ca 4×4 meter stort hål.