Möt några av våra specialister här. Låt oss tillsammans skapa den bästa lösningen för er

Vi är ett hus fullt av specialister som är redo att hjälpa er framåt så ni får det ni behöver.
Det kan visa sig vara en lösning ni inte trodde var möjlig.

Specialist fordonsdekor – Sara Olsson

+46 707 670 419  –  sara@nonbye.se

Särskild blick för möjligheterna

För Sara är fordonsdekor lite som ett konstverk. Hon är en engagerad specialist och vet precis hur en dekor bör anpassas på ett fordon för att fånga uppmärksamhet och få en lång hållbarhet. Hon älskar utmaningarna med att skapa den perfekta lösningen genom att använda den folie, färg och form som passar kundens specifika fordon och övergripande visuella identitet. Det gäller både om det är en enstaka bil eller en hel fordonspark som ska stripas. Sara har unika kunskaper och blick för alla möjligheter, som hon med stort engagemang delar med sig av till både kunder och kollegor.

Hur skapar det värde?

Samarbetet med Sara ger våra kunder en genomtänkt lösning för hur deras fordon kan folieras och som även understödjer deras visuella identitet. En lösning som ofta blir något utöver det vanliga, monterad för att ge rätt effekt och samtidigt producerad på rätt slags folie för ändamålet. Det ger kunden en fordonsdekor som de kan vara nöjda med i vardagen och som marknadsför deras företag dygnet runt.

Lär känna Sara mer

Sara har arbetat med folie större delen av sitt liv. Redan som barn lekte hon med folie och gjorde små dekorer med folierester som hennes pappa tog med sig hem från sitt företag Magnum Dekor. Hon har ett starkt öga för design, bild och form och sedan när hon var 19 år blev hon anställd i företaget och har där skaffat sig en bred erfarenhet och kunskap om alla möjligheter och lösningar som finns för folie på bilar, lastbilar och bussar. Hur produktion och montage ska läggas upp – och inte minst hur designen anpassas på bästa sätt. Grundutbildningen i företaget har löpande kompletterats med utbildningar inom grafisk design och montage -och materiallära. 2018 blev Sara en del av teamet i Nonbye. Hennes nyckelkund är Volvo Group där hon levererar fordonsdekor till press, kampanj, event och koncept.

Specialist design – Roland Welander

+46 765 10 51 51  –  roland.welander@nonbye.se

Överraskande design som håller i praktiken

Roland inleder alltid arbetet med ett nytt uppdrag med noggrann research för att förstå kundens verksamhetsområde, visuella identitet och vad kunden vill ge för intryck och har behov av. Efter det är han inte rädd för att tänka utanför boxen och presentera dels en förväntad lösning, men ofta också en alternativ lösning som skiljer sig från mängden och som överraskar och inspirerar kunden. Det sker alltid med mycket kreativitet och respekt för syftet med lösningen.

Hur skapar det värde?

I samarbete med Roland får kunden ofta något oväntat som ger inspiration för att se nya möjligheter – men alltid med respekt för kundens visuella identitet. Det sker tack vare det stora yrkeskunnande som Roland fått av många års erfarenhet. Roland lyckas göra det komplexa enklare, ser möjligheterna och ger därmed kunden både valmöjligheter och lösningar som håller i praktiken.

Lär känna Roland mer

Roland har arbetat med design sedan 1994, då han inledde karriären som lärling i ett designföretag. Han utvecklade snabbt förmågan att kunna bidra under hela processen, från designförslag till produktion och montage. År 2000 blev han anställd som designer hos SystemText och 2019 kom han till Nonbye. Han har under alla år arbetat med både enkla och mycket komplexa uppgifter, med allt från design av butiker och kontor till fasadskyltar och fordonsdekor. Han har även utvecklat designmanualer.

Specialist in-store – Magnus Feuk

+46 708 73 76 17  –  magnus.feuk@nonbye.se

Genomtänkta in-store-lösningar speglar verksamhetens själ

För Magnus speglar den skyltning, wayfinding och foliedekor som används inomhus en verksamhets själ. Det är en viktig avslutande pusselbit i en välimplementerad visuell identitet. Magnus vet att det är avgörande att hitta rätt ytor, material och placeringar för att det enskilda budskapet ska ha önskad effekt. Magnus mångåriga erfarenhet av utveckling av in-store-lösningar har visat att en genomtänkt lösning ger en särskild stämning och en inspirerande miljö för kunder och medarbetare.

Hur skapar det värde?

I samarbete med Magnus får er verksamhet en slagkraftig, lättigenkännlig och genomtänkt in-store-lösning med rätt budskap på rätt ställe – oavsett om det rör sig om golv, tak, väggar eller annat. Magnus vet vilken positiv betydelse det har för både kunder och medarbetare att hålla en tydlig röd tråd i skyltningen och dekoren i alla butiker, t.ex. hos en kedja. Det ger en upplevelse av trygghet, inspiration och uppfyllda förväntningar.

Lär känna Magnus mer

Magnus har skaffat sig en gedigen bakgrund med över 34 år inom skyltbranschen och har bl.a. omfattande erfarenhet av profilering av detaljhandelskedjor. Han har arbetat med det mesta och löpande byggt på sin stora kompetens och kunskap. Hans främsta område är in-store-lösningar, projektledning och produktion. Det ger en stadig grund för att kunna välja de rätta in-store-lösningarna för att få till rätt effekt, producera med rätt material och montera på rätt plats och sätt.

Specialist projektledning – Birgitta Åbom

+46 8 441 12 82  –  birgitta.abom@nonbye.se

Teamwork är vägen till framgång

Birgitta är en rutinerad projektledare. Hon känner till värdet av att involvera hela teamet både hos kunden, Nonbye och eventuella underleverantörer i ett projekt, så man i nära samarbete utvecklar den absolut bästa lösningen för kunden. Birgitta bildar sig från starten en fullständig överblick över ett projekt med kundens önskemål och behov i centrum. Det ger både transparens och säkra avtal. Birgitta går alltid in för ett uppdrag med ödmjukhet och engagemang. Hon ser det som en hederssak att finnas till hands när kunden behöver hjälp. 

Hur skapar det värde?

Ett samarbete med Birgitta ger kunden nya perspektiv i form av engagemang och problemlösning, en säkerhet grundad på kunskap och pålitlighet samt en långsiktig strategi till följd av goda relationer och proaktivitet. Vetskapen om att Birgitta har överblick och insyn i både deras nuvarande projekt och mera långsiktiga planer skapar trygghet hos kunden.

Lär känna Birgitta mer

Birgitta är utbildad ekonom med inriktning på marknadsföring och administration (MBA). Hon har arbetat med projektledning inom branding, uppbyggnad av visuella identiteter och grafisk produktion sedan 1999. Under åren har hon ansvarat för både mindre och riktigt stora projekt – ofta också med personalledning av projektteams.

Specialist montage – Ola Lindbäck

+46 765 10 51 42  –  ola.lindback@nonbye.se

Fokus på helheten skapar trygghet för kunden

Ola inleder alltid ett montageuppdrag med att få en fullständig överblick över uppdragets beståndsdelar – bland annat vad som behöver göras före, under och efter montaget. Det ger en optimal grund för både briefing och samarbete med montörerna. Ola har en stark blick för utmaningar och förhinder i samband med ett aktuellt uppdrag – och får dem oftast avklarade och lösta innan uppdraget påbörjats.  Ola känner de enskilda montörerna i Nonbyes nätverk väl och hittar alltid den rätta montören för den enskilda uppgiften.

Hur skapar det värde?

Ett samarbete med Ola ger kunden ett problemfritt montage, där hänsyn tagits till det mesta redan på förhand. Det ger kunden trygghet, ett genomförande enligt projektplanen, en mer kostnadseffektiv lösning och hög kvalitet på slutresultatet.

Lär känna Ola mer

Ola har varit i skyltbranschen sedan 2007. Han började som montör av skyltar och foliedekorer och blev därefter montageledare och -koordinator. De senaste åren har han arbetat som projektledare med specialisering inom montage och har stor överblick över de enskilda delarna i projekt.

Specialist folie – Ulf Sandborg

+46 40 680 51 09  –  ulf.sandborg@nonbye.se

Unik insikt ger värdefulla lösningar

Det finns ingen typ av foliedekor som Ulf inte har arbetat med. Han har en unik insikt i alla möjligheter som finns för att skapa uppmärksamhet och otaliga effekter. Han vet hur avgörande det är att ha full överblick över kundens visuella identitet och skapa en sammanhängande enhetlighet i all dekor.

Hur skapar det värde?

I samarbete med Ulf får våra kunder en genomtänkt och värdeskapande folielösning. Här har valet av material och produktionsmetod, hållbarhet och flexibel montering optimerats och tagits till en ny nivå – även ekonomiskt. Det resulterar i lösningar som lever upp till kundens förväntningar och ofta lite mer.

Lär känna Ulf mer

Ulf har varit i branschen sedan 1985 och följt utvecklingen på folieområdet på nära håll, både i fråga om material och produktionsmetoder. Han har arbetat med de flesta lösningarna i små och stora projekt – det gäller såväl inredning som fordonsdekor, fasader och mycket mer. Ulf är en driven projektledare med spetskompetens inom folielösningar.

Blick för möjligheterna med ljus

Per har under många år skaffat sig omfattande erfarenhet av alla möjligheter som finns för att skapa visuella effekter med belysning. Genom att välja rätt effekt går det att uppnå elegans och extra synlighet. Han vet att det kan behövas en mängd olika skyltlösningar till den enskilda kunden, som alla understödjer den visuella identiteten, men samtidigt lämnar utrymme för lokala anpassningar. Per har blick för alla möjligheter och för gärna en konstruktiv dialog med kunderna om dem. Det resulterar ofta i lösningar utöver det vanliga.

Hur skapar det värde?

Ett samarbete med Per ger LED-skyltlösningar som matchar just det visuella uttryck kunden vill ha – anpassat efter de enskilda lokalerna, omgivningarna och de önskemål som finns rörande hållbarhet samt ekonomi. Per kan illustrera alla lösningar för kunden så de får en bra inblick i hur det blir i praktiken. Det skapar trygghet inför kundens beslut. 

Lär känna Per mer

Per har arbetat med skyltar och dekorer i över 30 år och skaffat sig en omfattande erfarenhet av alla möjligheter – men också begränsningar. Han är en driven projektledare med ljussättning som specialitet och leder alltid kundens projekt säkert från start och mål.

Ska vi kontakta dig och ditt företag?