Nonbye hjälper er alltid säkert från start till mål med värdeskapande visuella lösningar

Nonbye är marknadens bästa kvalitetsleverantör när ni vill ha mer än ”en produkt”. Mot bakgrund av vår mångåriga erfarenhet på marknaden i Norden, har vi spetskompetensen för att hjälpa er hela vägen från förslag till montage både inom- och utomlands.

Vi optimerar den visuella identiteten, varumärket och budgeten samtidigt.

Våra värderingar

Då alla uppvisar affärsmannaskap i varje handling är Nonbye alltid konkurrenskraftigt.

Då vi visar glädje i vardagen smittar vi varandra med gott humör och får energi.

Då vi är entusiastiska över det vi gör och står för så får vi den bästa vardagen tillsammans.

Då vi är stolta över det vi skapar tar vi väl hand om vår gemensamma verksamhet.

Då vi har mentaliteten för att vinna slipper vi förlora och bli näst bäst.

Då vi har initiativskyldighet är vi steget före i situationen och minimerar risken för att fel uppstår.

Vision och mål

Vision

Vi vill vinna den nordiska marknaden för implementering av skyltar och visuell identitet.

Mål

Vi är ett marknadsorienterat företag som levererar innovativa och kreativa visuella identitetslösningar till våra kunder genomgående bättre än alla våra konkurrenter. Vi bygger på långsiktiga, lönsamma relationer med kunder och partners, producerar förutsägbara resultat åt våra ägare och har en dynamisk miljö för våra medarbetare.

Medarbetarna är vår viktigaste resurs

Våra medarbetare har en särskild status. Det är de som skapar resultat i vardagen och får fram leendet på era läppar.
Det skrattas, diskuteras, utvärderas och verkställs medan alla arbetar tillsammans för att hålla det vi har lovat er.

Vad ni kan förvänta er av oss?

Professionell attityd 

Vi är professionella och har varit med om allt förr. Från den första kontakten tills er beställning är levererad är det vår uppgift att ge er trygghet genom hela processen.

Teknologisk föregångare

Vår solida danska hemmabas investerar löpande i ny teknologi. Det har blivit mer än 9 miljoner kronor under de senaste tre åren. Teknologin gör det möjligt för oss att erbjuda er skyltlösningar som ni inte ser på många andra ställen och som kan stärka er marknadsställning.

Stor kapacitet och volym

Vi har en skalbar produktionskapacitet bl.a. i kraft av vår danska hemmabas och kan hantera skyltuppdrag med mycket stor volym ”in house”. Det ger oss en flexibilitet ni kan få mycket nytta av när ni har komplexa uppdrag eller en kort deadline.

Ekonomiskt solid

Nonbye har flera år i rad uppnått högsta kreditvärdighet AAA som ett bevis på att vi bedriver en sund verksamhet. Det ger er en stark och robust samarbetspartner i ryggen som kan klara tidens svängningar.

“Your dreamteam”

Vi tillsätter det starkaste teamet av sparringpartners, projektledare och specialister utifrån ert uppdrag. Ni har tillgång till den största kompetensen marknaden kan erbjuda.

ISO 9001 och 14001-certifierade

Våra ISO-certifieringar innebär effektivisering av alla produktionsprocesser. Vi gör det för att kunna behålla positionen som marknadens mest solida samarbetspartner och för att säkra att ni får kvalitet kontinuerligt i alla uppdrag – också med hållbarhet i fokus. 

Organisationen – globalt perspektiv, lokalt förankrad!

Nonbye vill vara nära sina kunder oavsett var de anser det är bäst att göra affärer. 
Det spelar mindre roll om det är inom eller utanför landets gränser.

Vi vill vara närvarande. Det har lett oss ut på en spännande resa och i dagsläget är vi aktiva i fem europeiska länder.

Ole Nonbye a/s
Danmark

Nonbye AB
Sverige

Nonbye
Norge AS

Ole Nonbye
Deutschland GmbH

Nonbye OY
Finland

Ska vi kontakta dig och ditt företag?