Vi uppfyller era krav på hållbarhet

Nonbye är pionjär på hållbara lösningar och vi upplever ett ökat intresse från marknaden.

I dag utvecklar och producerar vi därför folielösningar till några av Europas mest miljömedvetna verksamheter, som fokuserar mycket på CSR i både sin strategi och vardag.

År 2022 producerades mer än 60 % av vår fordonsdekor i hållbara foliematerial som inte innehåller PVC. Folielösningar har även använts för en lång rad andra ändamål som tex. butikslösningar och storformatstryck. Därför är det en betydande vinning i hållbara lösningar på detta område.

Därför finns det en avsevärd vinst att hämta med hållbara lösningar på detta område. 

Vi arbetar kontinuerligt med att öka kunskapen om alla möjligheter och fördelar med hållbara lösningar. För väldigt många av våra kunder är det viktigt att kunna styrka en miljövänlig och hållbar profil. Därför konverterar vi alla lämpliga lösningar till hållbara när våra kunder ber om det.

På Nonbye går CSR och anständighet hand i hand

Noggrannhet är en viktig del av vår kultur. Vi prioriterar det breda, sociala ansvaret både socialt och i förhållande till miljön. Hos Nonbye är det en resa som startade för länge sedan, som du kan läsa mer om här på webbplatsen.

Våra ägare i Danmark har sedan tidigare tagit det ett steg längre och arbetat fram en CSR-rapport, nu har vi i Sverige gjort detsamma. Vi har valt ut våra fokusområden och i rapporten kan man läsa om våra initiativ och resultat för en mer hålbar framtid.

Vi vet ännu inte vart resan ska sluta. Vårt mål är att hela Nonbye ska bli så hållbart och ta så mycket socialt ansvar som möjligt.

Läs rapporten här

Daglig omtanke om miljön

Hos oss sitter det i ryggmärgen att tänka på miljön i produktionen och vardagen.

Vi genomför löpande stora investeringar och vill aktivt involvera miljö och hållbarhet i vår CSR-policy.

Vi levererar visuella identitetslösningar till några av Europas mest krävande och miljömedvetna verksamheter.

Därför har det avgörande betydelse för oss och våra kunder att vi kan leva upp till de högra krav som ställs på kvalitets- och miljöområdet.

Därför är vi även ISO 9001- och ISO 14001-miljöcertifierade, har en aktiv miljöpolicy och arbetar mycket för en bra arbetsmiljö.

Miljövänliga produkter

I vårt breda sortiment av trycklösningar kan vi erbjuda miljövänliga tryckfärger utan innehåll av tungmetaller och lösningsmedel (UV-färger). De är bl.a. godkända för användning i leksaksindustrin och uppfyller miljömärkningarna för ASTM F963-08 (Nordamerika), EN71-3 (Europa) respektive det nordiska Svanenmärket. De innehåller alltså inga farliga ämnen och har endast liten eller ingen miljöpåverkan.

 Nonbye i Danmark var de första att använda och erbjuda dessa nya PVC-fria produkter. 3Ms PVC-fria folier innehåller även 60 procent mindre lösningsmedel än traditionell självhäftande folie och bygger på biobaserat material.

Testcenter för hållbara lösningar åt 3M

Nonbye har under flera år varit testcenter för folieproducenten 3Ms PVC-fria lösningar och har i samarbete med flera stora företag – bland annat en större dansk leksakstillverkare – drivit utvecklingsprocessen av hållbara lösningar av hög kvalitet och med lång hållbarhet samt bidragit till deras spridning på marknaden.

ISO 9001- och ISO 14001-miljöcertifiering

2014 genomförde Nonbye ISO 9001-certifieringen av produktionen genom den internationellt erkända certifieringsbyrån BSI och har senare omcertifierats. Senare har vi även uppnått ISO 14001-miljöcertificering, som är den dominerande miljöstandarden internationellt.

 Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 utgår från verksamheten, dess processer och aktiviteter och fördelar ansvar och kompetens samt beskriver miljöuppgifter i vardagen. ISO 14001 fastställer kraven för de enskilda delarna i miljöledningssystemet som verksamheten ska uppfylla för att bli certifierad.

Miljöpolicy

Nonbye arbetar konstant med att minska företagets miljöpåverkan genom ett aktivt miljöarbete.

Det är vår tydliga avsikt att alla våra aktiviteter ska genomföras med minsta möjliga förorening av den yttre miljön med hänsyn till företagets tekniska och ekonomiska möjligheter.

 

Det innebär i praktiken att vi:

– minst en gång om året ställer upp miljömål

– aktivt involverar medarbetare i miljöarbetet och aktivt arbetar för att öka medarbetarnas och utvalda kunders medvetenhet och kunskap om miljöförbättringar

– ständigt söker utveckla, producera och marknadsföra fler miljövänliga produkter, tjänster och lösningar

– alltid kommer följa gällande miljölagstiftning och myndighetskrav

– kommer fortsatt upprätthålla ett certifierat miljöledningssystem.

Ska vi kontakta dig och ditt företag?