Nonbye uppfyller krav på kvalitet och hållbarhet
18. augusti 2021

Det mångåriga samarbetet mellan RUSTA och Nonbye utgör en stadig grund för fasadskyltning som lever upp till RUSTAs krav på både kvalitet och hållbarhet.

”Vi känner till kundens krav riktigt väl och förstår att ta hänsyn till alla aspekter, så kunden får just de lösningar den förväntar sig”, säger Per Stenvall.

”Bland annat har vi också lagt fokus på deras önskemål om att återanvända element från tidigare skyltning när det är möjligt.”