Nonbye stärker projektledningen
8. september 2021

Nonbye i Sverige väljer Monday.com som nytt projektledarverktyg. Monday är en världsledande lösning för arbetsflöden och processer. Projekt av alla storlekar planeras, genomförs och spåras i Monday.

Verktyget kommer att vara en viktig del i vår fortsatta utveckling. Våra kunder och deras projekt utvecklas ständigt.

”Med Monday, som är 100% anpassningsbart och flexibelt, kan vi tillsammans med våra kunder skapa och forma flöden och processer på ett enkelt sätt som effektiviserar genomförandet med full kontroll.
Våra kunder och partners kommer kunna integreras i Monday så att vi kan arbeta sömlöst och transpar
ent tillsammans,” säger  COO Caroline Kjellander.