Nonbye rebrandar Norden
10. mars 2023

Arkema/Bostik omprofilerar sina anläggningar som sträcker sig i över 45 länder världen över.

Det är genom vårt partnerskap med Glimma som vi fått i uppdrag att styra projektledningen i Sverige.

”Det är ett omfattande projekt där vi utifrån surveyer tar fram förslag på varje enskild skylt. Det innefattar allt från fasadskylt, markskylt, interiör skylt, hänvisning och foliedekor.” säger Ulf Sandborg, projektledare på Nonbye.

Glimma är världens största nätverk för implementering av branding. Genom våra partners i Glimma har vi ännu större kapacitet att genomföra globala projekt. Samarbetet fördelas på fem kontinenter och har över 1 350 experter hos 400 partners. Alla partners är speciellt utvalda för att ingå i nätverket.

Åtta av dem är guldpartner som var och en ansvarar för en region – Nonbye ansvarar för den nordiska regionen. Med central projektledning, internationellt nätverk och gemensamma riktlinjer säkerställer vi bästa praxis globalt till stort värde för dig som kund.

Några fördelar med pyloner

  • Locka till er kunder genom synlig skyltning i miljöer med mycket trafik
  • Pyloner kan placeras närmare motorvägar än byggnader och blir synliga för flera tusen/dygn
  • Effektiv vägvisning till er reception, parkering, lager mm. 

Nonbye har egen designavdelning och våra kompetenta designers kan hjälpa er med att hitta rätt utseende för er pylon. Vi utvecklar lösningar med spännande material, uttryck och arkitektonisk stil så att er pylon skiljer sig från konkurrentens. Nonbye är ledande totalleverantör av pylonskyltar i Norden med rikstäckande service. Vi producerar det mesta i egen fabrik och våra projektledare är garanter för att era projekt når i mål.

Vad kostar pyloner? 

Pyloner kan utformas på många olika sätt och priset varierar därför mycket. En pylon i koppar med utstickande, belyst logotype kommer alltid att vara dyrare än en i alluminium utan belysning. 

Följande faktorer har inflytande på det slutliga priset:

  • Storlek och antal
  • Material
  • Ljus/utan ljus/ljuskällor
  • Förutsättningar för montage
  • Komplexibilitet  

Vi är ISO 9001 & 14001 certifierade