Nonbye profilerar Göteborg
1. september 2022

I snart tjugo år har vi haft ramavtal med Göteborgs Stad och dess bolag avseende profilering av både fordon och fastigheter. Vi säkerställer att den grafiska profilen alltid följs oavsett storlek och komplexitet på uppdraget. Det senaste projektet var nyöppnade Kulturhuset i Bergsjön, ett hus med flera ateljéer, bibliotek och utställningssal. Här hjälpte vi kunden med flera lösningar och rätt materialval, allt i linje med kulturhusets skyltprogram.

Nonbye har projektlett och hållt ihop både produktion och montage av fasadvepor, fristående hänvisningsskyltar, väggdekor och skyltar i akryl såväl som mässing.

”Det var ett kul projekt som innefattat olika typer av produktion, skylt- och montagelösningar. Vi är ju vana att förhålla oss till deadlines och detta projekt var inget undantag. Men med god planering, bra dialog med både produktion och montage så flöt allt på smidigt.”, säger ansvarig projektledare Anna Österlind.

Några fördelar med wayfinding 

  • Var synlig utan att skrämma omgivningen
  • Spara tid hos era medarbetare då era besökare/kunder själv hittar sin destination 

Hos Nonbye har vi stor erfarenhet av att designa en väl genomtänkt wayfinding.

Ju tidigare vi engagerar oss i er process desto bättre kan vi hjälpa er. Vi börjar oftast med att identifiera hur ni önskar att era besökare/kunder ska uppleva vistelsen i er verksamhet, vad de kommer dit för, hur de bäst kan hjälpas och vart det ofta går fel.

Vad kostar wayfinding?

Wayfinding kan utföras på många olika sätt och priset kan därför variera mycket.

Följande faktorer har inflytande på det slutliga priset:

  • Design
  • Storlek och antal
  • Material
  • Komplexibilitet  

Vi är ISO 9001 & 14001 certifierade