Nonbye möter FONUS höga krav
16. september 2021

Nonbye är mycket stolta över samarbetet med FONUS. FONUS är den enda begravningsbyrån som är rikstäckande och vi är med dem hela vägen från norr till söder.
Oavsett var i landet det sker en förändring, så är Nonbye där och gör surveyer, designarbete och installationer av fasadskyltar.

”Vi har kontinuerliga avstämningsmöten där vi går igenom planeringen av nyetableringar och förändringar. FONUS har ett starkt varumärke vilket ställer höga krav på deras samarbetspartners.  Det gillar vi och samarbetet bygger på transparens och att vi gör det tillsammans,” säger den ansvarige projektledaren Ola Lindbäck på Nonbye.