Nonbye hjälper Subway hela vägen
15. april 2021

Fasadskyltar bör understödja den visuella identiteten

Snabbmatskedjan Subway har restauranger över hela världen. Nonbye ansvarar för att göra lokala anpassningar och producera företagsskyltar till kedjan i Sverige, Norge och Island.
Nonbyes mångåriga erfarenhet av utveckling och lokala anpassningar av fasadskyltar och folier, som alltid understödjer den överordnade visuella identiteten, är även hos denna kund en väsentlig fördel.

”Subway har ett stort önskemål om att ha igenkännliga och synliga fasader som stöder deras överordnade varumärke. Kunderna får aldrig tveka om att det är Subway de kommer till.
Vi gör alltid vårt allra bästa för att skyltningen vid den enskilda restaurangen ska leva upp till det”, säger projektledare Anna Österlind från Nonbye.