Nära samarbete om fasadskyltning till Nordic Wellness
19. maj 2021

Nonbye har under det senaste året samarbetat med Nordic Wellness om ny fasadskyltning till över 35 av kedjans center.

Standardskyltar ger bra utgångsläge

Nordic Wellness har tillsammans med Nonbye gjort ett urval av format som satts som standardmått och är vanligt förekommande.
Det gör det lättare både för kunden och Nonbye.

”Vi är samtidigt också redo att göra lokala anpassningar när kunden vill det.
Vi har t.ex. gjort skyltar på upp till 15 meter för enskilda lokaler”, säger projektledare Anna Österlind

”Vi har en bra dialog med kunden och hittar alltid en lösning som understödjer behovet och den grafiska profilen samtidigt som den anpassas utifrån de lokala kraven.