Med Brandtool erbjuder vi våra kunder en helhetsbild över sitt varumärke
17. augusti 2023

En stor utmaning för många företag är att få grepp om var och hur varumärket syns. Med hjälp av vår digitala plattform Brandtool får vi snabbt och smidigt en tydlig bild av nuläget. Därefter kan kunden se var det finns behov av justeringar, förnyelse eller var det finns potential att öka närvaron.

Per Nyqvist, affärsutvecklare på Nonbye berättar;

”Det som verkligen utmärker framgången med det nya konceptet är insikten om att Brandtool verkligen introducerar något nytt och banbrytande.

Med en digital survey via mobil skickar kunden själv in bilder och data som samlas på en gemensam plattform. Allt är transparent och dokumenteras för framtida bruk. Kunden kan följa hela processen och har full kontroll. Med ökad kunddelaktighet och fokus på effektivitet ur både ett tids -och kostnadsperspektiv ser vi tydligt hur kunderna interagerar mer och mer.

Det har verkligen förbättrat både vårt och kundens arbetssätt och vardag med flera fördelar åt båda parter.”

Behöver ni få en överblick och kontroll över ert varumärke?