Kulturskyddad byggnad kräver kreativ lösning
5. maj 2022

Nordic Wellness på Alvikstrand i Stockholm är placerat i en speciell byggnad som är kulturskyddad. Det ställer särskilda och höga krav på fasadskyltningen eftersom skyltarna inte får fästas direkt på byggnaden.

”Vi gick därför i dialog med fastighetsägaren för att hitta en alternativ lösning som kunde leva upp till kraven och samtidigt ge Nordic Wellness en synlig skyltning som stödjer deras visuella identitet”, säger projektledare Anna Österlind från Nonbye. ”Vi hittade en kreativ lösning med montering på byggnadens befintliga fasadkonstruktion, där även nuvarande fasadbelysning installeras.”