Hos Nonbye blomstrar kulturen och specialisterna på deras tillväxtresa
10. mars 2021

Nonbyes unika DNA är en förutsättning för att både ha en god arbetsplats och vara en värdefull samarbetspartner för kunderna. Det säger Lars Nonbye och ser tillbaka på ett oförutsägbart 2020, då Nonbye med handlingskraft, laganda och tur har hållit sig kvar i tillväxtspåret.

Den långsiktiga visionen för Nonbye är klar. Man vill vinna den nordiska marknaden för implementering av skyltar och visuell identitet och vill hjälpa internationella kunder ut i världen. Det första steget på vägen är ytterligare upprustning på den nordiska marknaden – och här är fokus primärt på Sverige och Norge.

Nonbye har lämnat 2020 med en växande omsättning och ett slutresultat på drygt 10 % och har stärkt sin marknadsställning särskilt i Sverige och Danmark samt identifierat nya möjligheter i Norge. Följaktligen fortsätter arbetet med att uppnå de strategiska målen.

Fokus, tur och ödmjukhet

Det ligger däremot inte i kulturen hos Nonbye att inrikta sig på tillväxttakt och ”big is beautiful”. ”Vi lärde oss på min fars tid att vara ödmjuka och gå varsamt fram”, berättar Lars Nonbye. ”Med det sagt ska det också nämnas att vi naturligtvis är mycket nöjda med att ha haft ett riktigt bra 2020, där mycket har gått vår väg. Det tillskriver jag i hög grad våra mycket kompetenta specialister, ett starkt DNA, ökad synlighet på marknaden och att vi har, för att säga det rätt ut, haft ’svintur’. Men samtidigt vet vi ju också att ju mer man övar sig, desto mer tur har man oftast. Det gäller både på golfbanan och i näringslivet – och vi har nog inte övat oss tillräckligt på golf…”

Allt börjar med vårt DNA

Historia, kultur, kompetens och värderingar är de grundläggande delarna i ett företags DNA. Hos Nonbye spelar de en särskild roll. Därför kallas också alla nya medarbetare till ett två timmar långt möte med Lars Nonbye för en grundlig ”DNA-indoktrinering”. ”Vi känner till värdet av vårt starka DNA och har stor respekt för att vi ska bevara det – också när vi växer både i Odder och på Själland samt i Sverige och Norge”, berättar Lars Nonbye. ”Alla medarbetare ska känna till vad vi kommer ifrån och att det innovativa, hantverket och att vi inte kompromissar med kvaliteten är grundstenarna i vår verksamhet och alltid har varit det. Tillsammans med plats för glädje och det faktum att vi delar med oss av vår entusiasm och gärna skrattar högt ger det en god och unik arbetsplats. Det smittar av sig positivt på våra kunder och det vill de också gärna vara en del av.”

Specialister gör den stora skillnaden

Hos Nonbye har man ett hus fullt av nordiska specialister som var och en kan något särskilt inom sitt kompetensområde. Här finns den yrkesmässiga grunden för verksamheten och en viktig del för att upprätthålla det goda hantverket från Ole Nonbyes tid i en 2021-års förpackning. ”Våra medarbetare utvecklar sig kontinuerligt samtidigt som vi tillför nya kompetenser. Det gäller såväl i Danmark som Norge och Sverige”, säger Lars Nonbye. ”Vi har här även gynnats just av att våra senast tillkomna kollegor i Sverige också kan stödja vår verksamhet med unika kompetenser och att de delar våra grundläggande värderingar.”

Tar konsekvensen

Lars Nonbye framhäver också att våga ta konsekvenser som en viktig del av för att bevara företagets DNA och skapa värdefulla resultat. ”Det gäller både på de interna och externa fronterna. Om vi upplever att en kund eller en medarbetare inte passar bra ihop med oss är vi redo att ta farväl och tacka för denna gång. Det medför att vi internt arbetar i samma riktning och våra medarbetare är lagspelare, eftersom det betyder något för dem att vara hos Nonbye. För kunderna betyder det att de kan räkna med att vi är ärliga och säger rätt ut om vi inte tror vi kan hjälpa dem och vara värdeskapande tillsammans. Då lönar det sig bättre att hitta några andra att arbeta tillsammans med”, säger Lars Nonbye.

Ökat fokus på det hållbara

När Lars Nonbye blickar mot de kommande åren är det också med medvetenhet om att det hållbara kommer få en ännu större roll. Det gäller både internt i verksamheten, där man har flera åtgärder på gång, och externt i de lösningar som utvecklas för kunderna.

”Också när det gäller det hållbara har vi varit med från starten och varit en viktig samarbetspartner i utvecklingen av de PVC-fria folierna”, säger Lars Nonbye. ”Nu ser vi fram emot några helt nya möjligheter med fokus på CSR och hållbarhet. Vi lanserar därför vår första CSR-rapport i samband med årsredovisningen för 2020. CSR är en stor del av vårt DNA, men kan bli ännu större. Därför vill vi nu åtaga oss mer både med tanke på marknaden och internt genom att synliggöra status och insatsområden.”