Har ni kontroll på ert varumärke?
11. april 2023

Att få en klar och omfattande överblick över er branding och exponering är en viktig del av att skapa en stark och konkurrenskraftig verksamhet.

Genom att samla in data om hur ert varumärke uppfattas kan ni få en tydlig bild av ert nuläge och identifiera eventuella områden som behöver förbättras eller optimeras.

Med hjälp av digitala suveryer, som är integrerade i Brandtool, kan ni enkelt och tidseffektivt samla in och organisera data om exponeringen. All data som samlas in är tillgänglig dygnet runt på ett strukturerat och visuellt sätt, vilket gör det enkelt att analysera och dra slutsatser kring nuläget och få svar på frågor som: 

  • Syns vi på rätt sätt?
  • Är vår branding enhetlig?
  • Är tillgångarna hela och rena?
  • Kan kundupplevelsen förbättras?