För en hållbar framtid
1. december 2022

Planeten når högre och högre temperaturer med stor påverkan på natur och klimat. Det ger stora utmaningar för industrier som alla behöver hitta nya sätt att arbeta på för att minska sina klimatavtryck. Hållbarhet är nyckelordet som världen strävar efter och vi behöver gå mot ett cirkulärt samhälle – där material återanvänds och arbetsmetoder förändras.

Inom materialsegmentet folier, pågår en ständig utveckling av hållbara material. Nonbye har under flera år varit med i utvecklingen och fungerat också som ett testcenter för 3Ms PVC-fria lösningar.  Strävan är att över 50 % av våra folielösningar ska vara tillverkade av PVC-fri folie.

Även monteringsmetoder behöver utvecklas och implementeras i det vardagliga arbetet. Vi ser till att våra certifierade montörer är uppdaterade, medvetna och möter vår strävan efter klimatsmarta metoder. Ett exempel på hållbar utveckling inom montage är att man börjat titta på möjligheter att spara på liner/bakpapper, som utgör ca 50% av materialet, för återbruk och även att samla och återta demonterad folie för återvinning. 

Nonbye i Danmark har sedan tidigare tagit det ett steg längre och arbetat fram en CSR-rapport, tidigare i år gjorde vi i Sverige detsamma. Vi har nu valt ut våra fokusområden och i rapporten kan man läsa om våra initiativ och resultat för en mer hållbar framtid.