Effektiv foliering av Karatens växande bilpark
12. januari 2022
Karaten fordonsdekor Tesla

Fordonsdekor på bilarna hos Karaten bidrar till att understödja koncernens visuella identitet och ger god synlighet i stadsbilden. Nyligen folierade Nonbye 30 bilar på tre veckor.

”Det är viktigt att vi planerar folieringen till minsta besvär för kunden, så de inte behöver undvara sina bilar längre tid än allra nödvändigast”, berättar projektledare Jenny Svansten.
”Vi har ett riktigt gott och effektivt samarbete med våra montörer och tillsammans får vi allt att gå runt till kundens fulla tillfredsställelse.”