Effektiv foliering av Karatens växande bilpark
12. januari 2022
Karaten fordonsdekor Tesla

Fordonsdekor på bilarna hos Karaten bidrar till att understödja koncernens visuella identitet och ger god synlighet i stadsbilden. Nyligen folierade Nonbye 30 bilar på tre veckor.

”Det är viktigt att vi planerar folieringen till minsta besvär för kunden, så de inte behöver undvara sina bilar längre tid än allra nödvändigast”, berättar projektledare Jenny Svansten.
”Vi har ett riktigt gott och effektivt samarbete med våra montörer och tillsammans får vi allt att gå runt till kundens fulla tillfredsställelse.”

Några fördelar med fordonsdekor

  • Hög synlighet, dygnet runt
  • Många kreativa designmöjligheter 
  • Låg kontaktkostnad
  • Kräver inget underhåll mer än skonsam biltvätt

Dekor på bilar produceras med självhäftande folie som printas och/eller skärs ut.

Kvalitetsfolien är utvecklad för att kunna tåla de flesta stresspåverkningar; som hårt väder och avgaser. 

Nonbye kan hjälpa med att designa den perfekta bildekoren för ert företag helt i enighet med er visuella identitet. Vi har en databas med samtliga fordon för att kunna anpassa design och dekor till varje specifik modell.

Vi vägleder er även till rätt folieval och montering. 

Den bästa folien är miljövänlig

Nonbye värnar om miljön och erbjuder därför i första hand en PVC-fri printfolie som finns för flera olika ändamål. Läs mer om vårt hållbarhetstänk här.

Garanti

Vår produktion är baserad i Danmark hos vårt moderbolag Nonbye AS. De är den enda auktoriserade 3M-tillverkaren i Danmark. Med det och vårt 3M MCS-certifikat kan vi erbjuda 3M’s mest omfattande totalgaranti som täcker alla direkta kostnader.

För att hela garantin ska gälla behöver dekoren vara monterad av en auktoriserad montör – naturligtvis kan vi hjälpa er även med det! 

Vi är 3M Selected Platinum Rail Partner och ISO 9001 & 14001 certifierade 

Nonbye AB

SE-556262-6472
Malmö
Hornyxegatan 14
213 76 Malmö

Göteborg
Metodvägen 12
435 33 Mölnlycke

ISO Certificering