Kreativa, kommunicerande och vackra fasader är ofta resultatet av en bra idé.

En sådan fick arkitekt Niels Junggreen Have då han designade Fynsverkets nya kraftvärmeverk.
I nära samarbete med Nonbye skapade han en känsla av natur på fasaderna, som ger en extra dimension till verkets arkitektur.

Naturen har tagits in på fasaderna

”Naturen har tagits in på anläggningens fasader i form av fotomotiv föreställande sädesax på strån. Naturmotiven har placerats på utvalda byggnadsfasader där de syns mest. Motiven är inspirerade av det använda biobränslet – halm. Alla sädesax är olika, och fotografierna har tagits speciellt för ändamålet. Motiven har bearbetats för att ge ett tydligt, grafiskt uttryck. Vissa motiv börjar längst ner på fasaden och går flera meter upp, andra motiv har mer begränsad utsträckning. Den totala fasadarean med dekor är 2 500 m².”

– Niels Junggreen Have

Världens största halmeldade kraftvärmeverk

Fynsverket, det nya kraftvärmeverkets anläggning, håller hög arkitektonisk kvalitet och ger med fasaddekoren en tydlig signal om miljösammanhanget vid förbränningen av biomassa.

Tekniskt innehåll och funktion

Kraftvärmeverkets tekniska innehåll och funktion har förenats i ett estetiskt uttryck, där också jordbruksnaturen ingår. Även invändigt är byggnaderna arkitektoniskt bearbetade med inspiration från naturen när det gäller ljus, färg och inredning. Därmed har det gjorts en särskild insats för att skapa en trevlig, säker och inspirerande arbetsmiljö, trots att det handlar om tung industri.

Arkitekturen bidrar till att öka arbetsglädjen och stoltheten hos medarbetarna och stärker därmed lojaliteten till verksamheten. De många in- och utrikesbesökare som förväntas komma för att se världens största halmeldade kraftvärmeverk kommer uppleva arkitekturen positivt.

15 års livslängd på folien

Hos Nonbye har grafikern Jesper Videbæk haft ett nära samarbete med Niels Junggreen Have om de många fasadfoton som bildbehandlats och frilagts för att passa den enskilda fasaden.

”De många fotona har tryckts med fotorealistisk kvalitet i väldigt stor skala på självhäftande folier som konturskurits och monterats direkt på de plana fasaddelarna. Folien med tryck är av den mest hållbara typen med en förväntad livslängd på ungefär 15 år”, säger Nonbyes produktionschef Per Nonbye.

Caseansvarig

 

 

Olafur Munk

Sparringpartner
+45 6161 0871
om@nonbye.dk

Vi hjälper din verksamhet med att skapa starka visuella uttryck!

Nonbye hjälper alla slags verksamheter, kedjor och institutioner inom alla branscher med att skapa visuell identitet med hög synlighet och unikt utseende. Vi hjälper gärna också dig och ditt projekt att komma säkert i mål – vi har 50 års erfarenhet att bjuda på. Kontakta oss redan i dag för ett möte utan förpliktelser.