Standardfasadskyltar med möjlighet till lokala anpassningar

Snabbmatskedjan Subway har restauranger över hela världen. Nonbye ansvarar för att göra lokala anpassningar och producera företagsskyltar till kedjan i Sverige, Norge och Island. Ofta hjälper de också till med monteringen. Den enskilda franchisetagaren ansvarar för butiksskyltarna i den egna butiken och kontaktar Nonbye när det behövs nya skyltar och folier till fasaderna.

Nonbye hjälper Subway hela vägen

Samarbetet mellan Nonbye och den lokala ägaren eller driftschefen på en restaurang börjar oftast med att bygglovsdokument och ansökningar till myndigheterna tas fram. ”Här kan vi gå in och ge råd och sedan skickar kunden själv in ansökningar med mera”, berättar projektledare Anna Österlind från Nonbye. ”Sedan för vi en nära dialog om placeringen av fasadskyltar och folier till fönster, dörrar och fasader innan vi står för produktion och montage. I vissa fall står däremot kunden själv för montage utifrån våra anvisningar.”

”Vi utgår alltid från den övergripande grafiska profilen och ett urval av standardskyltar för att få enhetliga fasader på alla restauranger till en rimlig kostnad. Därefter finns det möjligheter för lokala anpassningar sett till de konkreta förhållandena.”

Projektledare Anna Österlind

Genomtänkt projektledning

Nonbyes mångåriga erfarenhet i samarbetet med Subway utgör grunden för en effektiv och genomtänkt projektledning i alla projekt. ”Vi känner kunden riktigt väl och vet hur vi bäst hjälper den enskilda restaurangen med att komma säkert från start till mål med nya skyltar och folier till fasaderna”, säger Anna. ”För projekt i Norge har vi god hjälp av våra norska systerföretag i Nonbye.”

Fasadskyltar bör vara synliga, igenkännliga och understödja den visuella identiteten

Nonbyes mångåriga erfarenhet av utveckling och lokala anpassningar av företagsskyltar och folier, som alltid understödjer den överordnade visuella identiteten, är även hos denna kund en väsentlig fördel. ”Subway har ett stort önskemål om att ha igenkännliga och synliga fasader som stöder deras överordnade varumärke. Kunderna får aldrig tveka om att det är Subway de kommer till. Vi gör alltid vårt allra bästa för att skyltningen vid den enskilda restaurangen ska leva upp till det”, säger Anna.

Få rätt start på uppdraget

Oavsett om du har en liten eller stor verksamhet är det viktigt att få en bra start. Använd dig av vårt mångåriga kunnande inom visuell profilering – kontakta oss utan förpliktelser redan i dag!

 

Caseansvarig

 

 

Anna Österlind