Mångårigt samarbete med LEGO®

Hos Nonbye har vi LEGOs starka anda och värderingar in på skinnet efter många års nära samarbete. Därför är vi också väldigt stolta över att ha varit med och förverkligat Kjeld Kirk Kristiansens vision och dröm om LEGO House, ”Home of the Brick”.

Vår passion för LEGO och stora kunskap om hur LEGO-varumärket bäst kommer till uttryck i produktionen av skyltar och väggdekorer var en väsentlig del i vårt anbud och en anledning till att vi valdes till samarbetspartner och leverantör.

Ett besök i LEGO House är en stor upplevelse för LEGO-fans i alla åldrar. Huset i Billund i Danmark är unikt och kommer vara det enda av sitt slag i världen.

”Vi har med LEGO House gjort några riktigt häftiga saker som vi inte har haft tillfälle att göra tidigare i samma utsträckning”, berättar Olafur Munk. ”Varje enskild folielösning har anpassats individuellt efter sin placering och godkänts var för sig av kunden.”

Många besök till LEGO House

Hos Nonbye tillsatte vi redan från början en projektgrupp för uppdraget.

Teamet har besökt LEGO House många gånger under processen för att få huset ”in på skinnet”. Vi har varit med hela vägen, ända från förslagsfasen till utveckling och test av lösningar, projektstyrning, produktion, montering och utvärdering.

Inspiration för skyltdesign, lösningar och material

Kunden har utvecklat den visuella identiteten och grafiken. De har i processen bett om och fått inspiration av oss för skyltdesign, lösningar och material. I samband med det har vi också varit på flera gemensamma besök, t.ex. till Köpenhamns flygplats för att få inspiration för wayfindingen.

Starkt samarbete i ”vårt hus

Våra nära band till LEGO House har också satt sin prägel på den interna organisationen hos Nonbye. ”I dag säger vi ’vårt hus’ när vi pratar om LEGO House”, berättar projektledare Olafur Munk från Nonbye. ”Vi är otroligt stolta över den prägel vi har varit med och satt på huset. Och allt har skett i ett värdefullt nära samarbete med den mycket kompetenta projektgruppen hos LEGO House.”

”Endast det bästa är gott nog”

LEGOs grundläggande motto, ”endast det bästa är gott nog”, slår också igenom på den wayfinding som implementerats i LEGO House. Vi har utvecklat en unik och stilsäker wayfinding som leder runt gästerna säkert. Lösningen har valts efter att olika alternativ testats och ingenting har därmed lämnats åt slumpen.

Inspiration för skyltdesign, lösningar och material

Kunden har utvecklat den visuella identiteten och grafiken. De har i processen bett om och fått inspiration av oss för skyltdesign, lösningar och material. I samband med det har vi också varit på flera gemensamma besök, t.ex. till Köpenhamns flygplats för att få inspiration för wayfindingen.

Över 500 skyltar med ända upp till 14 färger

Skyltarna i LEGO House bygger på de välbekanta klossarnas dimensioner. ”För att kunna få till LEGO-klossarnas rena färger och samtidigt ha möjlighet att använda guld och silver, valde vi att screentrycka alla skyltar”, berättar Olafur Munk. ”Det är en mycket komplicerad produktionsmetod som vi har stor erfarenhet av hos Nonbye. Det har gett några helt unika skyltar i mycket hög kvalitet. Därmed lever de helt upp till andan och kraven hos LEGO.”

Nonbye har producerat över 500 skyltar för wayfinding. Vissa ikoner har över 14 färger, som var och en har tryckts separat.

”Endast det bästa är gott nog”

LEGOs grundläggande motto, ”endast det bästa är gott nog”, slår också igenom på den wayfinding som implementerats i LEGO House. Vi har utvecklat en unik och stilsäker wayfinding som leder runt gästerna säkert. Lösningen har valts efter att olika alternativ testats och ingenting har därmed lämnats åt slumpen.

Slagkraftiga och effektiva väggdekorer

I LEGO House har massor av spännande grafik monterats. Grafiken är anpassad för de historier man fångas av på sin tur runt i huset och stöder de enskilda upplevelsezonerna. Allt är utfört med samma visuella linje för alla material, ytor och egenskaper.

”Vi har med LEGO House gjort några riktigt häftiga saker som vi inte har haft tillfälle att göra tidigare i samma utsträckning”, berättar Olafur Munk. ”Varje enskild folielösning har anpassats individuellt efter sin placering och godkänts var för sig av kunden.”

Ett annorlunda parkeringshus

Specialutvecklad grafik bidrar också till att göra LEGO House till en upplevelse direkt då bilen parkeras i parkeringshuset. Skyltar och grafik i de klara och rena LEGO-färgerna finns med för att hjälpa besökarna lättare komma ihåg var bilen står parkerad.

”Vi har med LEGO House gjort några riktigt häftiga saker som vi inte har haft tillfälle att göra tidigare i samma utsträckning”, berättar Olafur Munk. ”Varje enskild folielösning har anpassats individuellt efter sin placering och godkänts var för sig av kunden.”

Kök och restauranger med egen prägel

De grafiska lösningarna från Nonbye finns i hela LEGO House – till och med i kök, restaurang och café. Här har grafiken producerats i material som uppfyller kraven för rengöring och underhåll.

Från badring till stadskarta och information

Alla grafiska lösningar och detaljer i LEGO House har producerats och monterats av Nonbye.

Det gäller också grafiken på den fina gula LEGO-minifiguren med badring.

History Collection

Denna exklusiva utställning berättar hur en liten snickeriverkstad i Billund blev ett av världens starkaste varumärken och tillverkare av de världsberömda LEGO-klossarna. Här bidrar både tryckta, utskrivna och urfrästa grafiska element från Nonbye till att berätta historien.

Och här har visualiseringen skett med stor respekt för historien och mycket stolthet över LEGO-varumärket.

Hållbara lösningar

Både LEGO och Nonbye prioriterar hållbarhet högt inom alla områden. Därför har alla lösningar till LEGO House utvecklats med hållbarheten i centrum. PVC-fria lösningar har valts överallt där detta varit möjligt.

Caseansvarig

 

 

Olafur Munk

Sparringspartner
+45 6161 0871
om@nonbye.dk

Vi har ett hus fullt av erfarna experter

Vi brinner för att göra skillnad, så tveka därför inte att kontakta oss om du sitter med en större eller mindre uppgift.

Ju tidigare vi är med i processen, desto bättre lösningar blir oftast resultatet!