Ny logo och nytt budskap på byggnader och lastbilar

Danish Crown (DC) offentliggjorde hösten 2019 en ny logo och ett nytt budskap på byggnader och lastbilar som ett led i en ny varumärkesstrategi. Nonbye har varit med från idéutveckling och produktion till montering av fasadskyltar och bildekorer.

I den nya logon har DC bl.a. bytt ut ”knivar” mot ”människor” i kronan – och just människor, jorden, etik och djurvälfärd är de områden som kommer stå särskilt i fokus i koncernen framöver. Arkitekterna Kontrapunkt står bakom den nya visuella identiteten och däribland också logon.

Ny visuell identitet implementerad

”Det har varit ett riktigt spännande och utmanande uppdrag där vi haft möjlighet att utnyttja mycket av vår kompetens”, säger försäljningschef Jesper Borchers från Nonbye.

Med hela vägen

Nonbye har varit med under hela utvecklingsprocessen av utseendet på skyltningen – från bland annat hur spännande nya idéer ska kunna bli produktionsklara till själva produktionen av skyltar, wayfinding och bildekorer samt montage.

 Folien i den nya orangeröda logofärgen har följaktligen specialtonats i Schweiz för att få fram precis rätt färg.

Omprofilering utomlands i samarbete med GLIMMA

Nonbye har också följt med DC till Sverige, Tyskland, Frankrike och England i samband med implementering av den nya logon och färgen på fasader, pyloner m.m. ”Vi är glada över att också kunna assistera kunden utomlands med omprofileringen. Vi har arbetat nära tillsammans med vårt globala nätverk GLIMMA”, berättar projektledare Jan Gress. ”Det är en fördel med lokala krafter som vi kan utnyttja vid uppdrag som dessa.”

Gemensam idéutveckling av unika fasadskyltar

I nära samarbete med både Kontrapunkt och DC har Nonbye arbetat med utvecklingen av nya skyltidéer, där skylten ger intrycket av att ”sväva” och monteras runt hörn och över tak.

Trollpulver ger det svävande intrycket

”Den största skylten är 10 x 3 meter och monterad på DC:s huvudkontor i Randers”, berättar projektledare Jan Gress från Nonbye. ”Vi har arbetat med olika aluminiumprofiler som med lite ”trollpulver” ger det svävande intrycket. Hela konstruktionen ska dessutom kunna klara den vindbelastning som uppstår när skyltarna inte monteras plant mot väggen på byggnaderna. Därför har vi gjort flera provmontage av olika lösningar.”

Effektivt montage

Montaget av skyltar, pyloner och bildekorer hos 14 DC- och 22 Tulip-lokaler skulle ske under en helg inför offentliggörandet av den nya strategin.

Vid samma tillfälle skulle de nuvarande skyltarna och pylonerna demonteras och 33 lastbilar omdekoreras. Nonbye ansvarade för hela montaget och hade tre montagegrupper för att klara uppdraget inom loppet av en vecka.

Utvecklande samarbete

DC och Nonbye har ett långt samarbetsförhållande, och hos Nonbye finns det en stor glädje över att vara en del i detta projekt.

En innovativ lösning

”Det har varit ett riktigt spännande och utmanande uppdrag där vi haft möjlighet att utnyttja mycket av vår kompetens”, säger försäljningschef Jesper Borchers från Nonbye. ”Vi är glada över det goda samarbetet med både DC och Kontrapunkt, som har banat väg för innovativa lösningar.”

Caseansvarig

 

 

Jan Gress

Vill ni veta mer?

Ju tidigare vi kommer in i er process, desto bättre kan vi hjälpa er.

Kontakta oss – vi är redo att hjälpa er vidare.