I början av 2022 monterades två pyloner på 16 och en på 12 meter hos köpcentret City 2 i Taastrup, Danmark. Alla pyloner är trekantiga vilket skapar god synlighet från 3 sidor. Samtidigt ger det god plats för flera LEDskyltar för profilering av centrets butiker. Nonbye har ansvarat för hela processen, från design – till prodution – till montage.

Överblick över hela processen

När det ska monteras tre såpass höga pyloner krävs det ett stort förarbete. ”Planeringen startar flera månader före pylonerna blir monterade.”, berättar projektledare Jan Gress.

”För det första måste vi säkra att det finns ett kommunalt godkännande för utförandet och att designen godkänns i relation till lokala planer m.m. Vidare går vi igång med att beräkna hur fundamenten ska konstrueras för att kunna hålla pylonerna på plats.

Efter det arbetar vi på den slutliga designen, planlägger produktion och hur pylonerna ska transporteras fram till kund. Det ska också bokas en stor kran för att hissa dem på plats.”

Stor synlighet dygnet runt

De två 16 meter höga pylonerna har en bredd på 2,5 meter bredd/sida vilket skapar plats till LEDskyltar på samtliga 3 sidor. Samma sak med 12 meterspylonen som har en bredd på 2 meters bredd/sida. Med den valda lösningen uppnår City 2 en riktigt stor synlighet till centrets butiker dygnet runt.

”Det är ofta många detaljer att ha styr på. Vi skulle här t.ex. också se till att reservera/avspärra en del av City 2’s parkeringsplatser så det fanns plats till våra lastbilar och den stora kranen m.m under montaget.” Projektledare Jan Gress, Nonbye

Särskilda krav på fundament

De tre pylonerna kräver ett solitt fundament. Inledningsvis ska det tas jordprover som medkalkyleras i beräkningarna av fundamentets storlek. Det ska undersökas om det eventuellt ligger elkablar eller andra rör där pylonerna ska stå. Vidare ska det grävas ut för montering av ett stort stålfundament, i detta fall ett ca 4×4 meter stort hål.

Montage i vindstilla väder

En lördag i slutet på januari blev pylonerna monterat. ”De två dagarna före hade det varit ett kraftigt blåsväder vilket gjorde det omöjligt att montera pylonerna.”, säger Jan Gress. ”Men på lördagen var vädret perfekt och de tre pylonerna kom säkert på plats.”

Få rätt start på uppdraget

Oavsett om du har en liten eller stor verksamhet är det viktigt att få en bra start. Använd dig av vårt mångåriga kunnande inom visuell profilering – kontakta oss utan förpliktelser redan i dag!

 

Caseansvarig

 

 

Ola Lindbäck