Bygghemma tar hjälp av Nonbye tidigt i processen, redan när skyltning till nya butiker ska planeras

Nonbye har arbetat fram en skyltmanual för den generella skyltningen i Bygghemmas butiker ska se ut, att arbeta utifrån denna manual säkerställer att varje butik stärker deras visuella identitet. Ett av det senaste projekten som genomförts är Bygghemmas butik i Sollentuna.

Fullt projektansvar

Bygghemma är Sveriges största e-handlare inom bygg-, hem- och trädgårdsprodukter, som kompletteras av fysiska visningsbutiker. Nonbye har varit kedjans samarbetspartner sedan 2017. ”Vi har alltid projektansvaret hela vägen och är garanter för att all skyltning håller en hög kvalitét”, berättar projektansvarig Ola Lindbäck.
Med från början

”Vi fick första briefen om butiken redan när hyresavtalet om lokalen var signerat”, berättar Ola Lindbäck. ”Vi har hjälpt till med allt från bygglov och design till produktion och montage”.

Skyltmanual som skapar tydlig visuell identitet

Den generellt utvecklade skyltmanualen ger en tydlig linje att rätta sig efter, både för utvändig och invändig skyltning. Den anger bland annat vilka typsnitt och färger som ska användas. Det skapar ett bra underlag för att kunden får en tydlig och bekant visuell identitet för hela byggvarukedjan.

Det gäller även för utvändig skyltning, invändig skyltning, kontrastmarkeringar, golvdekor, väggdekor, takplafond och skuren dekor som är levererat till Bygghemma i Sollentuna.

”Vi har arbetat tillsammans med kundens etableringsansvariga och butikschefen i Sollentuna gällande skyltningen till butiken. Det är viktigt att ta höjd för de lokala förutsättningarna och hur dessa bäst kan optimeras, även när det kommer till produktion och montage.”
Projektledare Ola Lindbäck, Nonbye

Montage enligt kunden önskemål

Nonbye är alltså med hela vägen genom projekten. Det gäller montage av fasadskyltar, instore, foliedekorationer m.m. ”Vi planerar ofta montagen i olika faser enligt kundens önskningar i de olika butikerna. Så var också fallet i Sollentuna.” säger Ola Lindbäck. ”Vi känner kunden väldigt väl och har ett bra samarbete från start till mål”

Få rätt start på uppdraget

Oavsett om du har en liten eller stor verksamhet är det viktigt att få en bra start. Använd dig av vårt mångåriga kunnande inom visuell profilering – kontakta oss utan förpliktelser redan i dag!

 

Caseansvarig

 

 

Ola Lindbäck