Med ett digitalt och databasdrivet tillvägagångssätt får du en överblick och kontroll över dina Brand Assets

Smart och effektivt

Brandpilot är vår process som hjälper dig att styra ditt varumärke

Vi hjälper till att styra ditt varumärke genom sin livscykel, det definieras allt som oftast som Brand Management.

I mångt och mycket handlar det om att säkerställa att strategierna för varumärket också stämmer överens med verkligheten.

Med ett digitalt tillvägagångssätt kan vi smart och effektivt få en överblick över era Brand Assets. Vi kan göra det kontinuerligt, och oavsett om man står inför en förändring (rebrand) eller inte så kan man vara uppdaterad över nuläget. Man vet alltså hela tiden om hur man exponerar sitt varumärke och/eller budskap.

All data och information som vi samlar in dokumenteras och rapporteras tillbaka i vårt projektledareverktyg som är tillgängligt för våra kunder 24/7. Allt som sker i olika delområden inom respektive projekt kan ses av våra kunder i realtid. Allt som sker och händer finns på en och samma kommunikationsplattform.

Hur många av era Brand Touchpoints är på önskad nivå?

Lyser fortfarande skyltarna, är dekoren på fordonen fortsatt rätt eller hur ser det ut på brandwall:en bakom receptionsdiskarna?

Nuläget är under konstant förändring och det är svårt och utmanande för den som är ansvarig för företagets varumärke och visuella uttryck att få överblick och kontroll. 

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig att få överblick och kontroll?

Ta gärna kontakt med vår försäljningschef Tobias Bohlin, för att boka ett förutsättningslöst fysiskt eller TEAMS möte. Vi är övertygade om att det kommer tillföra dig något i ditt fortsatta varumärkesarbete. 

Du når Tobias på +46 76510 51 19 eller tobias.bohlin@nonbye.se.

Ska vi kontakta dig och ditt företag?