Bli klokare på möjligheterna med wayfinding
17. november 2021

Bra och genomtänkt wayfinding säkerställer att era besökare enkelt och snabbt guidas till sin destination, exempelvis via hänvisningsskyltar. Låt dessutom wayfinding göra något gott för ert varumärke genom att låta byggnadernas arkitektur tillsammans med er profil utgöra grunden för den optimala skyltningen.

Utifrån era byggnaders utseende, visuella identitet, antal skyltar och ekonomi rekommenderar vi den optimala lösningen. Det kan både vara en standardlösning eller en som vi tänker ut från grunden.

I regel är det en bra idé att minimera antalet skyltar eftersom för många hänvisningsskyltar dränker budskapet. Det innebär samtidigt att rätt placering är avgörande.