Minska klimatavtrycket

Arla skickade för en kort tid sedan ut den första stora el-lastbilen på vägarna. Bilen ska transportera mjölk från Jylland till Köpenhamn i Danmark. Den nya lastbilen släpper ut hela 67 % mindre CO2 än jämförbara lastbilar. El-lastbilen är en del av en mängd olika Arla-initiativ som ska minska klimatavtrycket från transporterna.

Hållbarhet står högt på dagordningen

Den nya el-lastbilen är folierad i samarbete med Nonbye. ”Vi har självklart använt mer hållbar, PVC-fri folie. Det har vi gjort de senaste åren på alla de lastbilar som vi folierar för Arla,” berättar sparringpartnern Olafur Munk från Nonbye i Danmark. ”Hållbarhet står högt på dagordningen hos Arla, vilket naturligtvis också ska sätta sin prägel här på folieringen.”

”Det ligger helt i vår anda att prioritera hållbara lösningar, och vi har under åren aktivt deltagit i utvecklingen tillsammans med 3M. Vi gör kontinuerligt mycket för att öka kännedomen om möjligheterna hos våra kunder.”


– Sparringspartner Olafur Munk, Nonbye

Mångårigt gott samarbete

Nonbye ansvarar även för produktion och montage av folie på de resterande drygt 200 lastbilarna i Arlas fordonspark, som kör ut mjölk till omkring 2 600 detaljhandelsbutiker dagligen. Arla och Nonbye har arbetat ihop i många år inom båda detta och andra områden som stärker Arlas visuella identitet.

Minilastbil till ministern

Den danska transportministern Benny Engelbrecht var i slutet av september 2020 med när den nya el-lastbilen skulle skickas ut på sin första körtur. I det sammanhanget blev han tilldelad en miniutgåva av Arlas el-lastbil, som även den var producerad av Nonbye.

Fordonsdekor för volvo

Caseansvarig

 

 

Olafur Munk

Sparringspartner
+45 6161 0871
om@nonbye.dk

Sitter du med frågor? Fråga våra specialister helt gratis!

Kanske har du frågor som snabbast kan besvaras av en röst i telefonen eller via mejl.

Få en bra start – kontakta oss nu. Våra råd blir bäst ju tidigare vi är med i processen!

Läs mer om fordonsdekor här