4 frågor till projektchef Birgitta Åbom
19. juli 2023

Vad betyder Brand management för dig?
Brand management är enkelt sagt att hålla varumärket vid liv. Att se till att verkligheten följer strategin och att varumärket positionerar sig korrekt. Det är arbetet med att kommunicera, utveckla och stärka sitt varumärke och hålla det vid liv över tid. Oavsett starkt eller nystartat varumärke så krävs ett konsekvent budskap, arbetssätt och initiativförmåga för att positionera sig på marknaden.

Vilka utmaningar upplever du att dina kunder har gällande deras branding?
Den främsta utmaningen skulle jag säga är insyn och överblick. Våra kontakter är, i de flesta fall, personer på marknadsavdelning, drift och etablering. Det saknas ofta en gemensam plattform där information kan samlas. Tex. om hur deras branding efterlevs ute på verksamheterna. Med hjälp av Brandtool kan vi upprätta en plats där alla parter samlas och får en gemensam överblick. Där har man tillgång till all nödvändig information dygnet runt, året om.

Hur hjälper Brandtool dig i ditt dagliga arbete?
Genom att all kommunikation görs genom och sparas i Brandtool så kan mina kollegor, från tex. design eller montage, själva ta del av viktig information och ladda upp skisser, lägga in efterbilder mm på ett enkelt och smidigt sätt. Samma gäller i kommunikationen med kunden. Projektledningen blir mer effektiv helt enkelt.

Vilka fördelar med Brandtool upplever du att dina kunder uppskattar mest?
Att samla hela teamet och att enkelt kunna ta del av information under processens gång. För en del av våra kunder skapar vi kundspecifika formulär, utför digitala surveyer och nulägesanalyser. För kunden blir det en besparing i tid, de får en bra överblick och kan därmed ta snabbare beslut. Brandtool uppdateras i realtid vilket håller projektet levande och jag upplever att kunderna känner sig mer trygga i det.